Bispekandidat vil ha bedre markedsføring av «spøkelsesliturgi»

– Menighetene bør gjøre det mer kjent at prester kan rykke ut og velsigne hus. Det sier bispekandidat, og får støtte fra bispedømmet.

Hans Arne Akerø

Hans Arne Akerø mener liturgien som velsigner hus er nøktern, og at den ikke bidrar til mer uro.

I fjor vedtok Kirkemøtet en egen liturgi for «uro» i hus og hjem. Nå mener Hans Arne Akerø, seksjonssjef for gudstjenesteliv og kultur i Kirkerådet, at menighetene må bli flinkere til å markedsføre den såkalte «spøkelsesliturgien».

– Dette er jo noe man kunne markert i menighetsbladet og på nettsiden. Det er ikke nok å bare vedta en liturgi. Den må også kommuniseres, sier Hans Arne Akerø til avisa Dagen.

Akerø er en av de tre kandidatene som er nominert til ny biskop i Nord-Hålogaland.

Prest Karl Yngve Bergkåsa viser hvordan kirka veslginer "urolige hus".


Vanlig i andre land

– Her i landet kommer prestene hjem til folk når de skal ha samtaler i forbindelse med dåp, bryllup, begravelse eller sjelesorg. Men folk flest vet ikke at presten kan komme hjem til deg for å velsigne hus og hjem. Dette syns jeg bør bli mer kjent, utdyper Hans Arne Akerø til NRK.

–- Dette er en helt vanlig praksis i andre land. Der er man vant til at prester kommer hjem for å velsigne hus og hjem. Erfaringa er at folk syns det er fint når de får vite at en sånn mulighet finnes, sier han.

– Bare positivt

Ledelsen i Nord-Hålogaland bispedømme støtter utspillet til Akerø.

– Jeg syns det er bare positivt at denne liturgien blir mer kjent. Det sier Oddgeir Stenersen, som er stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme.

I det nordligste bispedømmet er man ikke ukjent med å bli tilkalt til hus hvor folk har opplevd uforklarlige ting.

– Liturgien er laget med utgangspunkt i en liturgi tidligere biskop Per Oskar Kjølaas utarbeidet, og som vi har brukt i vårt bispedømme i mange år.

– Bakgrunnen for at vi laget den var at vi opplevde at det var stadig flere prester som ble kontaktet av folk som ville de skulle komme og holde seremonier i hus, av ulike grunner. Det kunne være at de følte uro i huset, eller at de ville ha en velsignelse av sitt nye hjem.

– Vi har kanskje ikke vært flinke nok til å fortelle om denne muligheten. Vi har kanskje vært for beskjeden her, og må drøfte hvordan vi kan kommunisere dette ut, sier Stenersen.

Han er opptatt av åpenhet rundt temaet.

– Det er ikke noe mystikk i dette, og det er noe prester i Nord-Norge har gjort i mange år, å velsigne hus der folk føler ubehag.

– I periferien av det prester driver med.

Blant kirkas folk har liturgien fått både ris og ros. Noen hevdet at kirka på denne måten legitimerte spøkelser. Andre mente at den var trygghetsfremmende.

– Jeg syns kanskje ikke det er helt nødvendig å markedsføre denne liturgien noe ekstra. Det sier rektor ved Kirkelig utdanningssenter i Tromsø, Stig Lægdene.

– Jeg opplever velsignelse av hus og hjem som ganske langt ut i periferien av det den norske kirken driver med. Det er mye annet jeg heller ville kommunisert ut, som at vi driver med sjelesorg, samtaler med mennesker som har det vanskelig og den type ting, sier Lægdene.


– Det er ikke noe å holde hemmelig at vi har en slik liturgi, og at det er mange som bruker den, men den er veldig i utkanten av det kjerneområdet for hva prester driver med.

– Kan bre om seg

– Jeg tror at jo mer vi snakker om såkalte overnaturlige ting, urolige hus eller ånder, jo mer blir det av det på et vis. Jeg vet ikke om det er så fornuftig med en voldsom blest om det. Det kan fort bli slik at man snakker mer om disse fenomenene enn det som er nødvendig, sier Stig Lægdene.

Han mener likevel det er fornuftig å ha en slik liturgi, og sier han sjøl har brukt den. Han mener også det er viktig for de som opplever såkalte urolige hus å vite at de kan får hjelp av kirka.

– Jeg tror mange prester her nord har vært inne i slike hus. Det er ingen grunn til å betvile at folk kan oppleve ting som gjør dem bekymret.


– Men min erfaring at også at mange av de som opplever dette ikke har så lyst til å snakke om det.

Liturgien som ble vedtatt er først og fremst tenkt brukt når noen flytter inn i et nytt hjem, og ønsker at noen fra kirken skal komme og velsigne og be for hjemmet.

– Denne liturgien er så nøktern og konsentrert om bibelord og bønn, at det ikke bidrar til mer uro, mener Hans Arne Akerø.

Ville ha register

Tidligere biskop i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølaas, har tatt til orde for å lage et register, som viser hvor mange husvelsignelser som gjøres.

– Det har vært et stort savn etter å se hvordan kirka jobber i det skjulte, og det mener jeg vi må få på plass, sa den daværende biskopen til NRK.

Han mente at det ikke er kirkens oppgave å ta stilling til de angivelige spøkelsene.

– Vi vil ikke definere om det er ånder eller spøkelser. Det er det andre som gjør, sa Kjølaas i et intervju etter av liturgien var vedtatt.