– 300 mindreårige asylsøkere har fått verge

Alle enslige mindreårige asylsøkere som har kommet til Troms har fått egen verge.

Flyktninger i Kirkenes

Den siste tiden har det kommet rundt 300 mindreårige asylsøkere til Troms. Nå har alle fått verge.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Dette er barn mellom 15 og 18 år. Vergens oppgave er å sikre rettssikkerheten til den enslige mindreårige.

Fylkesmann Bård Pedersen sier det er de som er ansvarlig for å skaffe verger, eller representanter til barna.

– Det har vi faktisk maktet å gjøre løpende og vi er helt i balanse med det. De rundt 300 mindreårige asylsøkerne har fått sin representant eller verge alle sammen. Det er en god nyhet og det er gjort en god jobb, sier Pedersen til NRK.

– Kan ha 12 barn som de ivaretar

For å få på plass mange nok verger i løpet av kort tid har de jobbet med markedsføring.

Bård Pedersen, fylkesmann

Fylkesmann Bård Pedersen forteller at det er gjort en god jobb for å få på plass nok verger i fylket.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

De har fokusert på å gjøre det kjent gjennom folkemøtene som er blitt avholdt i kommunene og på internett.

– Det har vært god respons på det, forteller fylkesmann Bård Pedersen.

Han forklarer at hver representant har flere som de er ansvarlig for.

– De som er erfarne kan kanskje ha mellom 10 og 12 barn som de ivaretar, men de fleste har rundt 4 når de starter.

Må være egnet

En verge er en representant som skal se til at barna som har kommet til landet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og bistå overfor offentlig myndigheter.

Enslige mindreårige asylsøkere er i Norge uten sine foreldre. I asylsaken får de bistand av sin advokat og den daglige omsorgen får de på mottaket, likevel skal den som er verge ha en interesse for hverdagen til barnet.

Det skal også være en person som den mindreårige kan ta kontakt med dersom det skulle være behov.

I tillegg til å være ansvarlig for å skaffe verger, skal også Fylkesmannen gi dem opplæring og oppfølging.

– Det er ikke bestemte krav til utdanningen, men man må være egnet til oppgaven, sa fagansvarlig i vergemålsgruppen til Fylkesmannen i Troms, Nils Aadnesen til NRK i oktober.

En verge for asylbarn får 850 kroner i måneden for jobben.