970 båter skrotet i ny ordning

Etter den ny ordningen med vrakpant for fritidsbåter ble innført 1. oktober i år, har minst 970 fritidsbåter blitt samlet inn og skrotet. – Det betyr at ordningen fungerer bra, sier miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB. Fra og med oktober har regjeringen gjort det enklere å levere inn gamle båter til avfallsmottak og innført en utbetaling på 1000 kroner, for å forhindre marin forsøpling.

Båtvrak
Foto: Nina kristiin Vraa / NRK