NRK Meny

9500 innvandrere får eget råd

Tromsø kommune vil opprette et integreringsråd. Rådet skal arbeide for å gjøre Tromsø til et åpent samfunn, bygd på toleranse og internasjonalt mangfold der innbyggere fra andre land deltar aktivt og integreres i samfunnet. Integreringsrådet skal ha ni medlemmer. Seks av dem skal være innbyggere med bakgrunn fra forskjellige land og verdensdeler. I Tromsø bor det nå 9500 innvandrere fra 135 land.