80 søkere til halv stilling

Kjersti Thon, butikksjef for Ark i Storgata i Tromsø, er overveldet over at hun har fått inn 80 søknadet til en 45-prosentstilling i butikken. Det skriver iTromsø. – Årsaken er nok at jeg driver en av Norges mest sjarmerende bokhandler. Vi får inn åpne søknader minst en gang i uka. Veldig mange ønsker av en eller annen grunn å jobbe i bokhandel, og aldersspennet på søkerne er fra 16 til 60 år, sier hun til avisa.