70 tunge kjøretøy på E6

Hæren avsluttet søndag øvelsen Bifrost. Skarpskytingsøvelsen har foregått i Halkavarre skytefelt ved Garnisonen i Porsanger. Hensikten med øvelsen var å teste og trene beredskapssystemene i Brigade Nord, og å forflytte styrker hurtig fra Hærens baser og til et operasjonsområde i Vest-Finnmark. – Øvelse Bifrost har vært en viktig og lærerik øvelse, hvor vi har fått prøvd beredskapssystemene i Brigade Nord, sier brigadesjef, brigader Eldar Berli. Når de tunge pansrede kjøretøyene skal kjøres tilbake til Setermoen i Troms vil det være om lag 70 tunge kjøretøy på E6 mellom Porsanger og Setermoen.

Tunge maskiner forsvaret
Foto: Forsvaret