650.000 kr til forskning

Fylkesrådet vil styrke arbeidet for nye næringer i fiskeindustrien, og gir derfor 650.000 kroner til næringsklyngen Biotech North. Klyngen består av mange små og mellomstore bedrifter som driver med forskning og næringsutvikling innen marin bioteknologi. De ser blant annet på muligheter for å lage produkter av avfall fra fiskeindustrien.