NRK Meny

65 prosent har fått veiadresse

Om lag 65 prosent av husstandene i Troms har fått veiadresse. Kartverket har i flere år jobbet med å få innført veiadresser i hele landet, blant annet for å gjøre det enklere for ambulanser og utrykningskjøretøy å finne fram. I dag har om lag 80 prosent av alle hus og eiendommer i landets veiadresse. Direktør Erik Perstuen håper kommuner som ligger dårlig an setter av ressurser til å innføre veiadresser.