NRK Meny
Normal

64 nordnorske barn i fosterhjemskø

Landsdelen trenger flere fosterhjem. Det er et økende antall barn som trenger dette tilbudet.

Fosterhjems-taxien2

Myndighetene tar i bruk mange tiltak for å skaffe flere fosterhjem. For eksempel reklame på drosjer.

Selv om antallet nyrekrutterte fosterhjem i Nord-Norge har gått opp med nesten 50 prosent de siste årene, er det nå 64 barn som står i fosterhjemskø.

Stort problem

Pål Christian Bergstrøm

Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm ønsker seg flere familier som vil stille opp som fosterforeldre for barn som trenger det.

– Jeg vil si at situasjonen er svært utfordrende. Det sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat, region nord.

– Det er stadig flere barn som trenger dette tilbudet, så vi må hele tiden skaffe flere fosterhjem, sier han. Bare i år er vi nødt til å få tak i 250 nye fosterfamilier for å dekke behovet.

Vanskelig for barna

Fosterhjem - illustrasjon

Det haster med å få barn ut fra institusjoner og beredskapshjem og inn hos permanente fosterfamilier.

Foto: Illustrasjonsfoto / Scanpix

Bufetat klarer å skaffe fosterhjem til de som trenger det, men det tar ofte altfor lang tid.

– For barn, som er tatt fra foreldrene etter hastevedtak, og som blir plassert i institusjon eller beredskapshjem, haster det med å få til et permanent tilbud, altså et fosterhjem der barna skal være.

– Dersom dette tar for lang tid, blir det en traumatisk situasjon for barna. For dem er det viktig å komme i ordnede former, i et permanent boforhold så raskt som mulig.

Barn med annen religion

– Også i Nord-Norge opplever vi nå at barn med fremmedkulturell bakgrunn og annen religion enn den de fleste norske bekjenner seg til, trenger plass i fosterhjem. Vi behøver også foreldre som vil ta den utfordringen det er å ta disse barna til seg, sier Bergstrøm.

– Vi har flere eksempler på at dette har gått svært bra, og alle fosterforeldre får hjelp og veiledning fra Bufetat, sier han. Jeg håper at vi ved slutten av året har klart å skaffe så mange fosterhjem som vi trenger.