600.000 kroner til Finnmarksløpet

Fylkespolitikerne i Finnmark støtter Finnmarksløpet med 600.000 kroner. Det har fylkesutvalget vedtatt. Pengene tas i fra de regionale utviklingsmidlene, og støtten begrunnes med at Finnmarksløpet er et av landsdelens største og mest omtalte vinterarrangement, og støtten skal bidra til omdømmeutvikling og økt profilering av Finnmark som reisemål.