NRK Meny

600.000 kroner til "Hanen"

Byrådet i Tromsø gikk enstemmig inn for å bevilge 600.000 kroner for å få Marit Bockelie sitt mosaikkbilde "Hanen" montert på Gyllenborg skole. I mars ga kommunen avslag på å føre opp kunstverket blant annet fordi skolen var verneverdig. Men nå vil byrådet omdisponere ubrukte penger på budsjettet. Det er kommunestyret som avgjør saken

Marit Bockelie
Foto: NRK