NRK Meny

6.000 flere på sosialhjelp

Antall sosialhjelpsmottakere økte med 5 prosent fra 2012 til 2013, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Fylket som hadde flest mottakere, var Finnmark med 4,5 prosent av innbyggerne. Etter to år med nedgang på statistikken, var det i 2013 en økning i antall personer som mottok sosialhjelp. Tallet økte med 6.000 personer til 120.800 personer – en økning på 5 prosent. På landsbasis var det 47.621 menn og 27.886 kvinner som mottok sosialhjelp. (©NTB)