NRK Meny
Normal

500.000 til Tromsøundersøkelsen

Fylkesrådet i Troms tildeler 500.000 kroner til Tromsøundersøkelsen. – Viktig både regionalt, nasjonalt, og internasjonalt, mener fylkesråd Willy Ørnebakk.

Tromsøundersøkelsen lokaler

Tromsøundersøkelsen har eksistert siden 1974, og har bidratt til en reduksjon i hjerte- og karsykdommer.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Tromsøundersøkelsen er en folkehelseundersøkelse som startet i 1974. Mer enn 40 000 personer har deltatt i en eller flere av de seks undersøkelsene som er gjennomført, og har med det bidratt til å kartlegge risikofaktorer og årsaker til sykdom i befolkningen. Forskningen brukes til forebygging og behandling.

Nå tildeler fylkesrådet i Troms 500.000 kroner til undersøkelsen, skriver de i en pressemelding.

– Unikt verktøy

– Dette som en anerkjennelse av det viktige forskningsarbeidet og datagrunnlaget som denne omfattende befolkningsundersøkelsen har bidratt til gjennom 40 år. Tromsundersøkelsen er viktig både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, skriver fylkesråd for helse, kultur og næring i Troms, Willy Ørnebakk (Ap) i pressemeldingen fra fylkesrådet.

Den sjuende datainnsamlingen er nå godt i gang og vil medvirke til et ytterligere økt kunnskapsnivå, noe som igjen bidrar til et mer treffsikkert folkehelsearbeid, skriver fylkesrådet i sitt vedtak.

– God oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å utvikle politikk for god folkehelse. Tromsundersøkelsen er et unikt verktøy for målrettet planlegging og forebygging, sier Ørnebakk.

Ble reddet av undersøkelsen

Odd Husøy hadde en utposning på hovedpulsåren, og mener at det slett ikke er sikkert at han ville oppdaget der dersom det ikke var for Tromsøundersøkelsen.

– Tromsøundersøkelsen reddet kanskje livet mitt, sier han.

Husøy, som har slektninger som har dødd av det samme, er glad for at det ble oppdaget i tide.

Hjerte- og karsykdommer er bakgrunnen til at Tromsøundersøkelsen startet opp i 1974.

Reduksjon i hjerte- og karsykdom

Høy dødelighet på grunn av hjerte- og karproblematikk, særlig blant menn, skapte hodebry i Nord-Norge.

– Siden da har vi samlet inn kunnskap om risikofaktorer som kolesterol og røyking, og årsakene til at menn døde som fluer, spesielt i nord, sa prosjektleder, Heidi Johansen til NRK i mars i fjor.

Arbeidet de har gjort har gitt resultater, og hun forteller at det har vært en betydelig reduksjon i dødelighet av hjerte- og karsykdom.

intervju

Prosjektleder Heidi Johansen forteller om Tromsøundersøkelsen.