500 kroner for rømt oppdrettslaks

Salmar Nor tilbyr 500 kroner for hver rømte oppdrettslaks som laksefiskere får, skriver Folkebladet. Tirsdag ble det kjent at Fiskeridirektoratet har pålagt oppdrettsselskapet å overvåke og ta ut rømt laks i 11 vassdrag i Troms etter at rundt 5800 oppdrettslaks rømte fra lokaliteten Kvitfloget i juli. Samfunnskontakt Alf Jostein Skjærvik i Salmar Nor sier de nå tar kontakt med grunneierlagene som kan være berørt.