NRK Meny

416 mill til E6 i Finnmark

I forslag til statsbudsjettet for 2015 vil regjeringen bruke 416 millioner kroner på E6 vest for Alta (se s. 128). «Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål utover (...)», heter det i budsjettforslaget.