NRK Meny

400 mill til rus og psykisk helse

Regjeringen vil gi kommunene 400 millioner kroner mer neste år for å styrke skolehelsetjeneste og arbeid med rus og psykisk helse. Neste år kommer en opptrappingsplan for rusfeltet og regjeringen har lovet økt satsing på psykisk helse.