Normal

I fakkeltog for å få Einar Gelius som prest

Snaue 400 mennesker gikk i fakkeltog for å få kjendisprest Einar Gelius ansatt som prest i Ibestad.

Fakkeltog

Fakkeltoget i Ibestad krever at Einar Gelius får prestejobben.

Foto: Nils Mehren/NRK

I underkant av 400 mennesker gikk mandag kveld i fakkeltog i Ibestad for at Einar Gelius skal få den ledige prestejobben i bygda.

Einar Gelius er den eneste søkeren, men blant andre Vårt Land-redaktør Helge Simonnes har advart mot ansettelsen av kjendispresten.

Med i fakkeltoget i Ibestad var både ungdomsrådet og medlemmer av menighetsrådet.

Fakkeltog 3

Initiativtaker Willy Arntzen (t.v.) og kirkeverge Frank Steinsvik.

Foto: Nils Mehren/NRK

Krav på prest

Prestejobben i Ibestad har vært ledig lenge. Ikke før tredje gangs utlysning av stillingen kom det en søker: Einar Gelius.

En av initiativtakerne til fakkeltoget er Willy Arntzen.

– Samfunn flest har krav på en prest i nærmiljøet. Det har vært prøvd så mye, og nå sitter man med en eneste mulighet. Det er beklagelig hvis han ikke får oppgaven på grunn av rykteflom om at han er slik og slik, og at bisperådet og prostiet ikke ønsker denne mannen hit. Det vi som Ibestad-samfunn som skal ha han her. En sak har alltid to sider, sier Arntzen.

–Én ting er sikkert, vi kan ikke nekte å ansette mannen som prest. Han har kvalifikasjonene. Kanskje både jeg, du og andre har gjort noen sprell i livet. Det må det finnes tilgivelse for, og det får du i kirken, fortsetter han.

Fakkeltog 2

Ibestad kirke har vært uten prest i lang tid.

Foto: Nils Mehren/NRK

Kan ta mange år

Kirkeverge Frank Steinsvik frykter Ibestad kan bli uten prest i flere år om ikke Einar Gelius får jobben.

– Signalene fra bispedømmet er at en ny utlysning kan ta flere år. To-tre år er ikke uvanlig. Det viktigste for dem er ikke å få en prest, men en skikket prest, sier han.

– Jeg forholder meg til at vi kun har én søker, og at vedkommende er formelt kvalifisert. Så lenge mannen er ordinert, og de ikke har tatt fra ham kappe og krage, så stiller jeg meg undrende til at de skulle velge å lyse ut stillingen på nytt, sier Steinsvik.

Trenger en sjelesørger

Kirkevergen forteller om vanskelige forhold for kirka på Ibestad uten prest.

– Vi får gjennomført kirkelige handlinger på et minimumsnivå, men det er ikke bare å forrette i begravelser eller avholde gudstjenester. Det er en funksjon i lokalsamfunnet, en sjelesørger. Prester drar ofte med dødsbudskapet, viser han til.

Ifølge Steinsvik er det et stort behov for prest på sykehjemmene i kommunen. Å få vikarprest fra Harstad kan ta opp mot 18 timer.

– Folk er i dødsangst og vil snakke med en prest, sier han.

Fakkeltog i Ibestad for Einar Gelius som prest.

Se intervju med Bjørg Steen i menighetsrådet og og initiativtaker Willy Arntzen.

Fakkeltog i Ibestad for Einar Gelius som prest.

Se video fra fakkeltoget.