40 års tautrekking om delelinjen er over

Den 40 år lange tautrekkingen mellom Norge og Russland om delelinjen i Barentshavet kunne omsider avsluttes i Oslo tirsdag.

Video 40 års tautrekking er over

40 års tautrekking er over

I dag ble aller siste kapittel skrevet i prosessen som gjør slutt på 40 år med forhandlinger om et omstridt område i nord.

Grenselinjeavtalen mellom Norge og Russland åpner opp for et langt mer omfattende samarbeid om olje- og gassvirksomhet mellom de to landene.
Det sier den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov.

Avtalen åpner for samarbeid

40 års tautrekking om delelinjen er over

40 års tautrekking om delelinjen er over.

Foto: NRK

– Avtalen trekker en grense, men først og fremst åpner den et rom for samarbeid, sa Jonas Gar Støre tidligere i dag.

Støre sa videre at dette ga signaler til fiskerimiljøer om at samarbeidet fortsetter, og vi har nå klare rammer også for samarbeid om petroleumsforekomster om de skulle finnes på begge sider av grensen.

Moratoriet som har eksistert mot aktivitet i dette området siden 1980-tallet, vil opphøre 7. juli og, vi kan begynne å utforske disse områdene som gode naboer, sa Støre.

Olje og gass

40 års tautrekking om delelinjen er over

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok tirsdag det siste steget som gjør delelinjeavtalen i Barentshavet bindende

Foto: NRK

Lavrov poengterte, som sin norske kollega, at overenskomsten åpner for nye muligheter for felles prosjekter i området.

Energimyndighetene i våre to land har startet en prosess for å se hvordan de skal tilnærme seg denne nye muligheten. Jeg er sikker på at som i andre store avtaler mellom Moskva og Oslo, som Stockman-feltet, vil det være muligheter for våre folk til å inngå nye avtaler. Jeg er ganske optimistisk, sa han.


Lavrov la til at med grenselinjen på plass åpner det også for nye muligheter i blant annet transport- og skipsbyggingssektoren.

Utvikle området på en forsvarlig måte


Støre poengterte at avtalen også er et budskap til verden.


Den viser at to arktiske stater løser utestående spørsmål via forhandlinger. At det ikke finner sted noe ukontrollert kappløp i Arktis og at Norge og Russland fortsatt vil vise vei som arktiske partnere og naboer i å utvikle dette området på en miljømessig forsvarlig måte, sa Støre.

Tirsdagens dokumentutveksling er et resultat av fjorårets gjennombrudd i delelinjeforhandlingene.


I april i fjor ble de to landene enige om hvor grensen skulle gå, og 15. september ble avtalen undertegnet i Murmansk av statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og den russiske presidenten Dmitrij Medvedev.


Lavrovs besøk markerte derfor enden på en konflikt som har tært på forholdet mellom Norge og Russland siden 1970 da de første forhandlingene fant sted.

Startskudd


Mens Norge har holdt seg til midtlinjeprinsippet, har russerne insistert på at en sektorlinje skal danne havgrensen i nord. Dette førte til overlappende krav, og først i fjor ble landene enige om et kompromiss og en endelig delelinje.


Seismiske undersøkelser tyder på at det kan være store olje- og gassforekomster i området. Avtalen inneholder et eget punkt om hvordan forekomster som krysser grensen skal forvaltes.


I mars sa olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) at så snart avtalen er ratifisert, vil regjeringen igangsette konsekvensutredning vest for avgrensningslinjen.