NRK Meny

381 advarsler og 37 anmeldelser

Kystvakten gjennomførte i 2014 1600 inspeksjoner av fiskefartøy i norsk farvann. Det resulterte i 381 advarsler og 37 anmeldelser.
Ved inngangen til 2015 vil Kystvakta mangle helikoptre etter at 337-skvadronens Lynx-maskiner er satt på bakken for godt.Ikke før til våren vil de første av de nye NH-90 maskinene være operative.
Det vil gi Kystvakta en forbigående svekket søk- og redningskapasitet i første halvdel av 2015.