37 dager med knas i tennene

I 2016 var det 37 dager med for høye tillatte verdier med svevestøv i Tromsø. – Det knaser i tennene, sier lederen av byutviklingskomiteen.

svevestøv

Svevestøvet i Tromsø var langt over tillatte verdier 37 dager i fjor.

Foto: NRK

Situasjonen i fjor ble betegnet som kritisk, men i slutten av april i år var Tromsø igjen på verstingtoppen: Ikke i noen annen by er det varslet dårligere luftkvalitet de kommende dagene, ifølge nettstedet Luftkvalitet.info.

Piggdekk eller ei?

Det er ikke lett å vite om det er lurt å skifte til sommerdekk ennå. I slutten av april oppfordret ordfører Kristin Røymo folk i Tromsø til å skifte av hensyn til støvplagen.

Biler over Tromsøbrua

I 2016 var det 37 dager med for høye tillatte verdier med svevestøv i Tromsø.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Men så kom det mer sny, piggdekkene da var gode å ha og feiebilene ble parkert. Nå er sola tilbake, veiene er i ferd med å tørke opp. Likevel kan det kanskje komme mer snø eller is på veiene nattetid.

Harstadfolk plages også av svevestøvet

Også i Harstad plages folk av svestøvet. I år er plagen ekstra ille på grunn av all anleggsvirksomheten i forbindelse med utbygginga av Harstadpakken. Paradoksalt er det som skal føre til mindre biltrafikk som fører til ekstra svevestøv.

Derfor vedtok formannskapet vedtok nylig at kommunen skal bevilge 750.000 kroner for 15 ekstra vaskinger og feiinger av gatene i byen.

Støvet knaser i tennene

Leder av Byutviklingskomiteen i Troms kommune, Ragni Løkholm Ramberg er, som ivrig syklist, også plaget av svevestøvet.

Ragni

Leder av Byutviklingskomiteen i Troms kommune, Ragni Løkholm Ramberg er, som ivrig syklist, også plaget av svevestøvet.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det knaser i munnen, særlig etter at store kjøretøy kjører forbi meg, sier hun og beskriver opplevelsen som nærmest en dusj av støv mot deg i trafikken.

– Det som er viktig å merke seg er at dette støvet i seg selv ikke er farlig. Det er farligste støvet er det som ikke knaser i tennene. Det kan du ikke se med det blotte øyet og det er dette minste partikkelstøvet som er det farligste, også her i Tromsø. Det er grunnen til av vil ble «kåra» til å ha den dårligste lufta i landet i fjor. Det er et stort helseproblem, sier Ragnin Løkhom Ramberg.

Nå skal den ene av de to målestasjonene i Tromsø flyttes. Den ene skal stå bak rådstua i sentrum. Ramberg mener det er viktig å få flere målestasjoner i byen.

– Vi vet for lite om luftkvaliteten, særlig i boligområdene i Tromsø. Vi må vite mer og vi må ha bedre målinger, samtidig som vi vet noe til å sette inn tiltak, sier hun.

Ordførerens oppfordring om å skifte til sommerdekk, hva sier du til kritikken som er kommet i etterkant?

– Nei, jeg er glad for at vi har en ordfører som på det største alvor tar miljøproblemet på alvor. Det vi alle har felles i Tromsø er lufta vi puster inn. Det er derfor en stor oppgave for alle å gjøre noe med det, sier hun.

Uansett er det veitrafikklovens regler som gjelder. Bilen skal være skodd etter føreforholdene. I nord gjelder reglene fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Du kan altså bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene dersom føret krever det.

For å få bukt med noe av svevestøvet har Tromsø kommune satt inn ekstra ressurser for å feie gatene. – Det er en tredobling av innsatsen, det er investert i nye maskiner som også kan brukes når det er kaldere i været, avslutter lederen av byutviklingskomiteen i Tromsø.