34 hus ekstra utsatt for skred, viser ny rapport

NVE har kartlagt skredfaren i Longyearbyen. Mener det ikke er behov for strakstiltak.

Longyearbyen svalbard

Bebyggelsen på østsiden av Longyeardalen på Svalbard.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

34 bygg i Longyearbyen på Svalbard er ekstra utsatt for skred. Det viser en ny rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat som offentliggjøres i dag. Tilsammen er det mer enn 150 boenheter i bygningene.

Knut Aune Hoseth, NVE

Knut Aune Hoseth er konstituert regionsjef i NVE.

Foto: NVE

– Det er spesielt husene i Lia under Sukkertoppen og husene i Nybyen som står i fare for å bli rammet av såkalte 100-års-skred, sier konstitutert regionsjef i NVE, Knut Hoseth, til NRK.

Rapporten har fått høy prioritet etter skredulykken 19. desember 2015, da et snøskred fra fjellet Sukkertoppen drepte to mennesker og ødela elleve hus. Store deler av bebyggelsen i Longyearbyen ble i etterkant evakuert som en følge av skredfaren i området.

Har kartlagt hele Longyearbyen

Rapporten er laget av ingeniørselskapet Multiconsult på oppdrag fra NVE, og tar for seg alle aktuelle skredtyper i bratt terreng i og rundt Longyearbyen: snøskred, sørpeskred, steinskred, jordskred og flomskred.

Det er imidlertid snøskred som har størst potensiale for ødeleggelser i Longyearbyen, viser rapporten.

Begge sidene av Longyeardalen er utsatt for snøskred, men det er den vestvendte skråningen under Sukkertoppen og Gruvefjellet som spesielt er i faresonen, fordi det her bruker å samle seg store mengder vindtransportert snø.

Sukkertoppen og Nybyen mest utsatt

Ifølge rapporten ligger 32 hus i Lia under Sukkertoppen og Nybyen i den mest utsatte sonen, og står i fare for å bli rammet av såkalte 100-års-skred.

– I tillegg er også to bygg i tilknytning til energi- og vannforsyningen på motsatt side av Longyearbyen i faresonen, forteller NVE-geolog Odd Arne Mikkelsen til NRK.

NVE kommer ikke med forslag til tiltak i rapporten, som i kveld presenteres på et informasjonsmøte i Longyearbyen.

Knut Hoseth sier til NRK at det ikke er behov for strakstiltak mot skred i Longyearbyen. Han peker på at myndighetene har laget gode rutiner for varsling og evakuering.

– Nå er det opptil Longyearbyen lokalstyre å behandle rapporten og vurdere hvilket grep som bør tas framover. NVE vil ved behov bistå som fagmyndighet, sier Hoseth

Arild Olsen, lokalstyreleder

Lokalstyreleder Arild Olsen mener Longyearbyen nå har en god og robust skredvarsling.

Foto: Helge Carlsen/NRK

Har god og robust skredvarsling

Lokalstyreleder Arild Olsen sier rapporten nå vil bli brukt av planmyndighetene lokalt.

– Men er det grunn til bekymring for de som bor i de utsatte bygningene?

– Nei, vi har en god og robust skredvarsling, sier Arild Olsen.