31 milliarder til Forsvaret

Satsingen på nordområdene trappes opp.

 

- Bevilgningene til forsvarsgrenene og Etterretningstjenesten økes med til sammen om lag 500 millioner kroner. I tillegg styrkes Kystvakten med 18 millioner. Dette vil gi en ytterligere opptrapping av nordområdesatsning og styrkning av vår evne til deltagelse i internasjonale operasjoner i FN- og NATO-regi. Dette er et solid budsjett som tydelig viser at regjeringen følger opp Soria Moria-erklæringens ambisjon for forsvarspolitikken, samtidig som vi viderefører omstillingen av Forsvaret med full tyngde, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hæren er høyt prioritert i budsjettforslaget. Bevilgningen økes med reelt 309 millioner kroner. Denne økningen er viktig for å styrke evnen til å stille avdelinger i internasjonale operasjoner og bygge Hæren opp mot de vedtatte mål for 2008.

Les mer på: Forsvarsdepartementes nettside.