Akutt boligmangel i Harstad: – Barn må feire bursdagen på krisesenter

31 personer er bostedsløse i Harstad, blant dem er barnefamilier. – En femåring skal ikke måtte forklare for vennene sine hvorfor han må feire bursdagen sin på krisesenter.

AKUTT:Linda Solheim Martinsen mener det er akutt mangel på kommunale boliger i Harstad.

AKUTT: Linda Solheim Martinsen mener det er akutt mangel på kommunale boliger i Harstad.

Foto: Therese Bergersen

– Det å vite at du ikke har en bolig, det gjør at du lever fra dag til dag. Det gjør det vanskelig å tenke langsiktig med tanke på jobb og utdanning, sier Linda Solheim Martinsen, prosjektleder i boligsosialt arbeid på NAV Harstad.

Gjennom et prosjekt finansiert av fylkesmannen i Troms, skal det jobbes aktivt for et bedre tilbud til personer som av ulike årsaker ikke har et sted å bo.

Det er for få kommunale boliger, og ifølge Martinsen er det akuttboliger som haster mest.

Selv om Martinsen har kontor på NAV foregår mye av arbeidet utenfor kontorets fire vegger. Blant annet reiser hun på hjemmebesøk hos personer som trenger bolig, eller møter bekymrede pårørende.

– Jeg møter pårørende som ringer og sier de har et barnebarn, en sønn eller en datter som ruser seg, og som ikke har noe sted å bo. Så spør de gjerne om de kan sette dem i kontakt med meg, forteller Martinsen.

Nav-logo på vinduer på Nav-kontor.

NAV Harstad har satt i gang et prosjekt som skal gi et bedre tilbud til bostedsløse.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Barnefamilier

Det er ikke alltid rus som er årsaken til at noen ikke har et sted å bo. Det kan være videregående elever som har falt ut av skolen, og som sliter med motivasjon til å søke om bolig. Martinsen blir og kontaktet av barnevernet og namsmannen i saker som omhandler barnefamilier eller gjeldsproblemer.

Barnefamiliene det gjelder bor enten under dårlige kår, eller på krisesenter.

– Et barn som må feire bursdagen sin på et krisesenter, det er klart det er vanskelig. Det er vanskelig både for barnet og for foreldrene, sier Martinsen.

Gjennom Martinsens prosjekt møter hun mange som har vært på NAV, som deretter har pendla inn og ut av midlertidige botilbud, men som ikke har klart å komme seg inn i en varig bolig. Det kan være at de ikke har klart å holde på boligen, for eksempel ved at de ikke klarer å betale husleia.

Som å slokke en brann

Martinsen vil ikke gå så langt som å si at det er et økende problem, men tallet på personer uten bolig er for høyt. Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, lover at det vil bli flere kommunale boliger til vanskeligstilte i løpet av året. Også Bremnes har uttalt at akuttboliger bør prioriteres.

– Jeg er glad Marianne ser at vi må starte der det er akutt. Det er som å slokke en brann. Vi må først få dem inn under et tak, så kan vi jobbe videre med å tilrettelegge for botilbud, sier Martinsen.