NRK Meny

300.000 kroner til bosetting

Tromsø kommune har fått over 300.000 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for å starte et boligprosjekt for enslig mindreårige flyktninger (EMA) og asylsøkere. Tromsø kommune har sagt ja til å bosette flere mindreårige flyktninger som har fått varig opphold i Norge. Prosjektet skal øke kvaliteten og gi bedre resultat i kommunens integreringsarbeid, skriver kommunen.