NRK Meny

300 millioner til samiske formål

Av midlene regjeringen foreslår til samiske formål går 275 millioner kroner går til Sametinget. I tillegg er det foreslått å gi samefolkets fond fem millioner kroner. Samisk høgskole er foreslått tildelt 5,5 millioner kroner (se s. 111 i statsbudsjettet).