300 milliarder brukes her om 15 år

Næringslivet håper at 25 prosent av det blir igjen på land.

Barentshavet

Kart over pågående- og planlagt petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

Om 15 år skal oljeselskapene etter planen bruke 300 milliarder kroner i Barentshavet i året. Det er ti ganger mer enn i dag, ifølge konsulentfirmaet Rystad Energy.

– Store uutforskede områder

Og målet er at en firedel av dette skal bli igjen som verdiskapning på land.
Polarbase i Hammerfest er oljeboringens ankerfeste i nord. I dag forsynes én rigg – i løpet av få måneder skal fire rigger forsynes.

– Om kort tid har vi ferdig den nye reguleringsplanen for området og da kan vi utvide basen fra dagens 400 mål til cirka 750 mål. Det er store områder i Barentshavet som fortsatt ikke er utforsket, og vi tror det kan bli gjort store olje- og gassfunn i tiden fremover, sier administrerende direktør i Polarbase i Hammerfest, Herold Paulsen til NRK.

Barentshavet i dag: Fra Snøhvit hentes gass, og Goliat og Skrugard skal levere olje. Så skal seks ulike oljeselskaper bore 15 letebrønner i disse områdene bare i år.

Og det gir optimisme for de som vil skape vekst på land.

– Når aktiviteten øker offshore, så øker den også tilsvarende på land, sier daglig leder i interesseorganisasjonen Petro Arctic, Jan Egil Sørensen.

Se TV-reportasje:

Lokalt næringsliv satser på å ta sin del av "kaka".

Polarbase i Hammerfest får det travelt fremover. Foto: Jan Harald Tomassen, NRK.