300 barn i PPT-kø

Ett års ventetid for å få hjelp hos PPT i Tromsø.

Elever i barnskolen i Tromsø risikerer ett års ventetid før de kan få hjelp på Pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT. I dag står det 277 barn i kø. Kommunen bryter opplæringsloven.

Barn trenger hjelp

I fjor ble det meldt inn nesten 500 nye elever til PPT i Tromsø. Det er ansatt 22 fagpersoner der, og akkurat nå jobber de med 1200 saker.

Enhetsleder Åse Bang sier at det store antallet henvisninger er årsaken til den lange ventetiden:

- Det betyr ikke at alle barna ikke får noe hjelp i det hele tatt. Skolene ringer ofte oss for å få råd til opplæring som kan passe for barnet, men vi utreder det ikke. Men hun eller han kan stå i kø opp mot ett år for å få hjelp av en fagperson på PPT, sier hun.

I år som i fjor

I fjor gjennomførte utdanningsdirektøren i Troms tilsyn med Tromsø kommune. Da var ventetida to år for barn i grunnskolen. Kommunen fikk påpekt det som kalles avvik. Ventetid for utredning hos PPT bør ikke være mer enn maksimalt 3 måneder. Det opplyser utdanningsdirektør Ingrid Hernes. I tilsynsrapporten står det:

Ventetiden for sakkyndig vurdering i kommunen er uakseptabelt lang.

Videre sier de i en kommentar:

Dette kan resultere i at elever ikke får oppfylt sin rett til spesialundervisning, at det fattes enkeltvedtak uten at det foreligger sakkyndig vurdering

Legger til side

I løpet ett år har altså PPT i Tromsø klart å få ned ventetida, men fortsatt bryter de opplæringsloven.

Åse Bang sier at de har prioritert å jobbe med barna. Tidligere jobbet de mer med systemer, kursing osv. Dette er nå lagt på is.

Hvorfor så mange?

Tall fra GSI, Grunnskolens Informasjonssystem, viser at nesten 40.000 barn trengte tilpassa opplæring eller spesialundervisning i hele grunnskolen i fjor.

- Det er sikkert flere forhold som spiller inn, men vi tror økningen har noe med at lærerne har fått bedre ”verktøy” til å skille ut og finne hvem som trenger hjelp. De nasjonale prøvene har nok vært med å framskynde dette.

Det sier Kari Tyldum, pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Barneombudet reagerer sterkt

Knut Haanes, nestleder i Barneombudet, mener det er uhørt at barn skal vente så lenge på å bli utredet og eventuelt få hjelp.

- Det er uakseptabelt, og vi ser at dette skjer også i andre kommuner, sier han.