NRK Meny

25 år gammel lov skal bli ny

Loven om barneverntjenester skal moderniseres. Loven er snart 25 år gammel, og den tar ikke godt nok hensyn til endringer i samfunnet og i familiemønstre, sier professor i barnerett ved UIT Norges arktiske universitet, Trude Haugli. Hun leder utvalget som nå skal jobbe frem forslag til endringer i loven. Antall barn som kommer inn under barnevernets omsorg har økt kraftig de siste årene. Derfor må vi også se på hvem barnevernet skal ha ansvar for, sier Haugli.