244 millioner til Store Norske

Regjeringen foreslår å tilføre inntil 244 millioner kroner i lån og egenkapital til Store Norske. - Forslaget vil bidra til at Gruve 7 kan drives videre, og til at driftshvile i Svea og Lunckefjell kan gjennomføres i 2017, sier næringsminister Monica Mæland (H). Forslaget forutsetter tilslutning fra Stortinget, og vil dekke bankens krav ved utgangen av 2016.