24 milliarder til rassikring

Regjeringen har satt av 24 milliarder til rassikring i neste veiplanperiode. Pengene fordeles med 12 milliarder til rassikring på riksveiene og 12 milliarder til fylkesveiene.
Det opplyste statssekretær Tom Cato Karlsen på rassikringskonferansen i Tromsø i dag. – Dette er innenfor minimumskravet vårt som er 100 millioner kroner årlig til rassikring i Troms, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp).