NRK Meny

20 mill til mineralkartlegging

«Programmet for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge som startet i 2011, avsluttes i 2014. Regjeringen foreslår å bevilge 20 mill. kroner til å fortsette kartleggingen i 2015. Kartleggingen skal legge til rette for at næringen kan påvise og utvikle mineralforekomster», heter det i s. 28 i statsbudsjettet.