NRK Meny
Normal

20-årene er de lykkeligste i livet

Er du barnløs, har velfylt lommebok og i 20-årene? Da er sjansen stor for at du er blant de lykkeligste som finnes, ifølge forskningen.

Glad

Etter 20-årene avtar lykkefølelsen for så å blusse opp igjen i 70-årene.

Foto: www.colourbox.xom

Joar Vittersø

Lykkeforsker Joar Vittersø ved Universitetet i Tromsø.

Foto: Privat

– Særlig jenter har en tendens til depresjon i 14-15 års alderen, men så går lykkefølelsen oppover når de runder 18-19 år. 20-årene er noen av de beste årene vi har, forteller lykkeforsker Joar Vittersø ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Vittersø har forsket på lykke og funnet ut at hvis man ser bort fra faktorer som helse, familieforhold og inntekt, så begynner vi å nærme oss 20-åringenes lykkefølelse når vi er i 70-åra.

– Når folk skal beskrive seg selv, vil de fleste kalle seg optimister. Å være positiv er det som oppfattes som politisk korrekt. Likevel viser forskning fra USA at kvinners lykke har gått ned de siste 40 årene. Dette kan skyldes at kvinner i dag har jobb, unger, hus og hjem. Forskerne bak denne undersøkelsen antar at nedgangen i lykkefølelse hos kvinner kan skyldes økt stress, flere bekymringer og at kvinner nå har flere arenaer der de både kan lykkes og mislykkes, forteller Vittersø til universitets nettside .

Ulykkelige småbarnsforeldre

Hører du småbarnsforeldre si at de aldri har vært lykkeligere? Det er ikke nødvendigvis sant.

– Småbarnsforeldre er ikke særlig lykkelige, til tross for at de hadde et stort ønske om å få barn. Barna er viktige for dem, men foreldrene føler mindre livstilfredshet etter at de har fått barn enn de gjorde før. Årsaker kan være stress, mange oppgaver, søvnmangel, ungenes trassalder, bekymringer og det at de må omprioritere livet sitt, forteller han.

– Forskning viser at opplevelsene man har sammen med egne unger heller ikke er spesielt positive. De ligger omtrent på samme nivå som å sitte på bussen til og fra jobben. Ting blir heldigvis bedre når ungene blir eldre, så man kan si at barna er en langtidsinvestering.

Kjønnsforskjeller

Tendensen er at jo rikere du er, dess lykkeligere er du.

Joar Vittersø, lykkeforsker

Det er også forskjell på menn og kvinner når det gjelder å føle lykke.

Menn kan være ganske stabilt moderat lykkelige, mens kvinners lykke er mer varierende.

– Kvinners lykkefølelse svinger mer enn menns. De har en skala fra ekstremt lykkelig til ulykkelig. Det kan være for at kvinner har en tendens til å være mer emosjonelle enn menn, forklarer lykkeforskeren.

Ja, penger kan gjøre deg lykkeligere

Man kan like det eller ikke, men det er sammenheng mellom lykke og lommebok.

Det finnes derimot en grense også for hva penger kan gjøre.

– I USA har man funnet ut at når man passerer en inntekt på 70-80.000 dollar i året, er det ikke lenger noen sammenheng mellom daglige opplevelseskvaliteter og fortsatt økning i inntekt. Men når det gjelder den generelle lykkefølelsen, tilfredsheten med livet som et hele, så er det ikke noe tak. Statistisk sett er det slik at jo mer du tjener, dess mer tilfreds er du med livet. sier han.

Penger ikke alt

Dersom vi ønsker oss et samfunn med mange lykkelige mennesker, må vi ha en rettferdig fordeling av godene.

Joar Vittersø, lykkeforsker

En stappfull bankkonto styrker også selvfølelsen vår, men er ingen lykkegarantist.

– Det har blitt gjort observasjoner på lottovinnere som forteller at de blir behandlet mer respektfullt etter at de fikk penger i banken. Det hjelper på den generelle lykkefølelsen.

Men:

– Det finnes selvsagt lykkelige mennesker som ikke tjener mye og det finnes rike individer som ikke er lykkelige. Men tendensen er at jo rikere du er, dess lykkeligere er du. De rike har mange privilegier og generelt er det en myte at de fattige i slummen er lykkeligere enn rikfolk. Det ligger mange bekymringer i å være fattig. Dersom vi ønsker oss et samfunn med mange lykkelige mennesker, må vi ha en rettferdig fordeling av godene, konkluderer Vittersø.