– Et løft for alle trafikanter i Harstad

Først skal rundkjøring i Kanebogenkrysset bygges. Deretter står resten av veinettet i Harstad for tur. Regjeringen bevilger nå 1.550 millioner kroner til Vegpakke Harstad.

Vegpakke Harstad

Mer effektiv vei for bilister og bedre forhold for syklister og fotgjengere venter når utbyggingen av Vegpakke Harstad igangsettes mot slitten av 2014.

Foto: Statens vegvesen

Harstad kan se fram til omfattende forbedringer på vegnettet i løpet av årene som kommer.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding i forbindelse med et forslag om utbygging og finansiering av Vegpakke Harstad.

I Harstad har det lenge vært ønsket å lage en tunnel mellom Seljestad og Sama. Med gjennomgangstrafikken under jorda, vil sentrum av Harstad få mindre forurensning og bedre forhold for kollektivtranspirt, gående og syklere.

Veitrafikken i Harstad blir med andre ord tryggere, er effektiv og mer miljøvennlig, mener regjeringen.

Næringslivet i Harstad tar imot nyheten med glede.

– Harstadpakken betyr blant annet at Coop kan starte byggingen av et 3000 kvadratmeter stort køpesenter, sier hypermarkedssjef Stig Jensen.

Reduserer krav om bompengefinansiering

Regjeringen vil redusere kravet om inntjening via bompenger, og skal diskutere et forslag om å endre bompengeopplegget fra toveis- til enveis innkreving med fylkesrådet for samferdsel.

Nettopp spørsmålet om bompenger har skapt stort engasjement i Harstad, der det blant annet har vært foreslått å arrangere folkeavstemming om temaet.

Blant annet garanterte Fremskrittspartiet at det ikke ville bli bompenger i Harstad om de kom i regjering. Men ønsket om bedre veier i Harstad var så stort at det også ble arrangert demonstrasjon for å få realisert Vegpakke Harstad med bompenger.

Aksjon for bompenger, Harstad

Det ble ikke folkeavstemming, men gjennom valgresultatet ved kommunevalget ble det tydelig at befolkninga i Harstad ikke ønsket bompengefinansiering av Harstadpakken.

Foto: Nils Mehren / NRK

Nyheten om at Harstadpakken ble lagt frem for Kongen i stataråd i dag, ble tatt godt i mot av regionvegsjef Torbjørn Naimak, som i mange år har arbeidet med detaljene i arbeidet

– Vi er fornøyd med at Harstadpakken endelig kommer. Forutsatt Stortingets godkjenning betyr dette at vi kan komme i gang med utbyggingen av det som blir et samferdselsløft for alle trafikanter i Harstad, sier Naimak.

Den endelige beslutningen skal fattes av Stortinget, men det ligger i kortene at regjeringen med sine samarbeidspartier Kristelig folkeparti og Venstre vil få flertall for forslaget.

Den første kontrakten om bygging av rundkjøring i Kanebogenkrusset blir trolig lyst ut allerede i august.