16-åringer kan få stemmerett

Oppvekstkomiteen i Tromsø har sagt ja til å utrede om de skal gå i gang med et prøveprosjekt.

Leder i Oppvekstkomiteen i Tromsø, Arild Hausberg fra Arbeiderpartiet sier at målet med å gjennomføre dette er å øke ungdommens samfunnsengasjement og valgdeltakelsen. Han mener 16-åringer er modne nok til å få være med å bestemme hvem som skal styre.

Prøveordning

Oppvekstkommiteen vedtok derfor i går å jobbe for å få departementet med på en prøveordning i Tromsø der man senker aldersgrensen for å stemme.

Og Tromsø er ikke alene med å ville dra 16-åringene inn i politikken. Torsken kommune skal ifølge Hausberg også være interessert i en prøveordning. .

Fremskrittspartiet er uenig med Oppvekstkomiteen. Gruppeleder i Fylkestinget i Troms, Louis Edvardsen, sier de ønsker samme myndighetsalder når det gjelder stemmerett som når det gjelder bilkjøring og alkoholkjøp, 18 år.

Han sier at Frp ikke har problemer med at ungdom er lite samfunnsengasjert, sier han.

Lav valgdeltagelse

Den stadig synkende valgdeltakelsen bekymrer myndighetene og politikerne. Valgdeltagelsen har sunket fra 81% i 1963 til 59% ved siste kommunevalg i 2003. Derfor har både Valglov-utvalget og Lokaldemokratikommisjonen diskutert valgdeltagelsen, og stemmerettsalderen er et av tiltakene som har vært behandlet.

I begge utvalgene har flertallet gått imot å senke den til 16 år.

- Nå ønsker Tromsø kommune å komme i dialog med ungdomsorganisasjonene før de går videre med saken, sier Hausberg.