1400 griser må avlives etter MRSA-funn

1400 griser må nå avlives etter funn av de antibiotikaresistente stafylokokkbakteriene LA-MRSA på en gård i Kasfjord utenfor Harstad.

Griser

Hele svinebesetninger må avlives når MRSA blir påvist.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Bonden har fått pålegg om å slakte besetningen, og dette er han nå i god gang med. Deretter må han sanere fjøset, og vi vil kontrollere at smitten er borte før bonden kan sette inn en ny besetning, sier avdelingssjef i Mattilsynet, Katrine Flostrand.

Det var i februar at besetningen i Troms testet positivt på MRSA. Smitten kom til gården etter at bonden hadde kjøpt smågris fra en av de rammede besetningene i Trøndelag.

Det var 18. februar at det første tilfellet av LA-MRSA påvist i en svinebesetning i Nord-Trøndelag.

I etterkant av dette er det tatt prøver av totalt 30 besetninger, og de antibiotikaresistente bakteriene er funnet i 15 av dem.

13 av besetningene ligger i Nord-Trøndelag, en ligger i Sør-Trøndelag og en i Troms.

– Vi fikk positivt prøvesvar i mars. Når en slik positiv prøve kommer, så gjelder den for hele besetningen og miljøet som grisen går i. Bonden får pålegg om avliving og desinfisering og får forbud mot å flytte dyr ut av besetningen, sier Flostrand.

Hun sier at ingenting tyder på at smitten fra gården i Kasfjord har spredt seg til andre besetninger.

LA-MRSA fører vanligvis ikke til sykdom hos grisen, men den er en bærer av den antibiotikaresistente bakterien. Den er heller ikke farlig for folk flest, men kan ramme folk med nedsatt immunforsvar hardt.

– Vi har et overvåkingsprogram for MRSA hvor vi hvert år tar prøve ri grisefjøs. Vi har lite MRSA blant gris i Norge sammenlignet med andre land, sier Flostrand.

I Trøndelag, Hedmark og Nordland foregår det også nedslakting av gris i stor skala på grunn av MRSA-smitte.