1306 arbeidsledige i Finnmark

Det har vært en liten økning i antall arbeidsledige i Finnmark. Ved utgangen av mai var 1306 personer ledige, og dette er 25 personer flere enn på samme tid i fjor. Det er de største kommunene i fylket som har en økning i ledigheten. I kystkommunene ser derimot NAV at ledigheten stort sett reduseres. Båtsfjord er likevel den kommunen i fylket med høyst ledighet i prosent av arbeidsstyrken med 6,3 prosent, melder nav.