12 prosent av lærerne utdannet seg

Rundt 240 lærere fra Troms fikk i fjor innvilget støtte til videreutdanning i norsk, matematikk eller engelsk gjennom lærerløftet. Én av tre matematikklærere i Troms mangler fordypning. For engelsklærere gjelder det halvparten. Staten har satt av like mye penger i år som i fjor til videreutdanning. Målet er at lærerne skal møte kompetansekravet som innføres i 2025.