1000 for sjøkabel

Folk i Tromsø, Alta og Kautokeino protesterer mot høyspentlinje. De vil heller ha sjøkabel.

Høyspentlinje
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det har til nå kommet inn tusen underskrifter mot Statnetts planlagte høyspentlinje fra Balsfjord til Hammerfest.

-” At så mange allerede har støtta opp om kampanjen, viser at folk begynner å bli bevisst på hvilket naturinngrep som planlegges, sier Ragnhild Tønnesen Gilje fra Tromsø Studentlag av Natur og Ungdom.

Viktige naturområder rammes

Den 340 kilometer lange høyspentlinja er planlagt gjennom reinbeiteland og hekkeområder til rovfugler, gjennom urørte områder i verdens nordligste furuskog og gjennom den planlagte nasjonalparken i Navitdalen.

Vil skade reindrifta

Omlag hundre av underskriftene kommer fra reineiere.

- Inngrep som fører til tap av beiteland kan gjøre det umulig å drive med rein i framtida, derfor er det viktig at reindriftsutøvere setter foten ned”, uttaler reindriftsutøver Nils M. Utsi i ei pressemelding.

Høyspentlinja vil påvirke et areal som er sju ganger større enn det som ble demt ned under Alta-utbygginga, og blir med sine 340 km et av Norges lengste sammenhengende naturinngrep.

Trenger bedre linjenett

Statnett ønsker å gjøre kraftnettet i nord mer robust for å kunne overføre mer strøm. Behovet for et bedre linjenett vil øke i framtida, viser undersøkelser Statnett har gjort.

Flere natur- og friluftsorganisasjoner har tidligere protestert mot høyspentlinje. For å skåne naturen, bør det heller legges kabel i jorda og til sjøs, mener de.