NRK Meny
Normal

1 milliard brukt på veiene i Finnmark i 2014 - til neste år blir det mer

Det har vært rekordhøy aktivitet på veinettet i Finnmark 2014. Hele 1 milliard kroner er brukt på Finnmarksveiene, og i år blir det trolig enda mer.

E 69 Sortevik

Ferdigstillelse av den nye rassikringstunnelen ved Ytre Sortevik på E69 var en av milepælene for Statens vegvesen i Finnmark i 2014.

Foto: Statens Vegvesen

– Det er mye i forhold til tidligere år. Da snakker vi totalt sett på veinettet, og jeg tror ikke vi har vært oppe på et så høyt beløp tidligere, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark.

E6 vest for Alta, E105 mellom Storskog og Russland og Ifjordfjellet er blant de store prosjektene. I tillegg kommer rassikring på E69 utenfor Honningsvåg, Øksfjordtunnelen og ny bru på Sennalandet.

– Vi har fått gjort ferdig en del prosjekter vi startet med i 2013, og for så vidt også prosjekter som startet i 2014, sier hun.

Storsvingen Hammerfest

Hammerfest har fått sin første rundkjøring, tilrettelagt for fotgjengere med fortau.

Foto: Statens Vegvesen

Høyt aktivitetsnivå

Joki forklarer at den høye summen har å gjøre at de har fått bevilget mer penger, og det lå mer i budsjettet. Det kom også av at enkelte prosjekter fra 2013 ble fullført.

– Det var en del heng fra tidligere år, vi har hatt prosjekter som vi ikke har fått startet opp tidligere og som vi ikke har fått sluttført som har blitt gjort i år. Det har vært et høyt aktivitetsnivå, sier hun.

Hun trekker blant annet frem en flaskehals på E6 ved Ytre Sortevik som er fjernet og erstattet med ny bru, nemlig Okselv bru på Sennalandet. I tillegg er det rassikringen på E6, som er det største enkeltprosjektet som ble avsluttet i 2014, og det eneste skredsikringsprosjektet på riksvegene i Finnmark på flere år.

Okselv Bru

Den gamle brua fjernet og erstattet med nye Okselv bru, som er 15 meter lang og 23 meter bred. Prislappen er 26 millioner kroner, og den nye brua ble satt i trafikk 29. oktober.

Foto: Statens Vegvesen

Mer i 2015

– Vi komme til å fortsette med utbyggingen av Ifjordfjellet, som er en fylkeskommunal vei, det vil gi bedre forbindelsen mellom øst og vest. Så får vi også fjernet en del flaskehalser som har skapt problemer særlig på vinterstid. Så det er klart at trafikkflyten vil bli bedre, sier Joki.

I 2015 har de også mange prosjekter gående. Blant annet vil det på riksvei 94 bli oppstart på strekningen fra Skaidi til Hammerfest.

1 milliard på veinettet i 2014, har du noen anelse om hvor mye det vil bli i 2015?

– Ja, det blir nok brukt det og vel så det. Jeg regner med at vi kommer til å være godt over en milliard i 2015 slik som det ser ut nå, sier Joki.