-Sylvia, slett gjelda

- Slett gjelda og la helseforetakene begynne med blank ark, krever Ap-lederen i Finnmark. Ap-ledere i Nord-Norge mener foretakene får for lite penger til drifta.

Sylvia Brustad
Foto: Jarl Fr. Ericsen, Jarl Fr. Erichsen

Helseforetakene får alt for lite penger til drifta, mener Arbeiderpartilederne i de tre nordligste fylkene.

Helse Finnmark alene venter et underskudd på 100 millioner i 2006 og forbereder nå masseoppsigelser, og leder i Finnmark Ap, Ingalill Olsen krever at regjeringa nå sletter gjelda til helseforetakene.

Gammel gjeld

– Vi må se på både økonomien som går på drift og tilføring av penger, og så må vi se på sletting av gammel gjeld, slik at helseforetakene slipper å slepe med seg gammel gjeld som påvirker drifta og som gjør at de sliter med økonomien, sier Olsen.

Helse Nord sliter med store underskudd, og Olsen mener de er uholdbart med et helsevesen som hele tida må stamme inn.

– Jeg tror vi må starte med blanke ark, og få en skikkelig finnansiering av helse i Norge. Fra foretakene ble etablert har de hatt problemer nettopp fordi de har hatt masse gjeld med seg. Så jeg tror det er viktig å få satt en slags strek og begynne på nytt.

– For dårlig

I helga samles styrene i de tre nordnorske fylkespartiene i Tromsø for å drøfte blant annet helseøkonomien. Fylkespartilederne er enige om at finansieringsordninga i dag er for dårlig. Leder i Troms Arbeiderparti, Bjørn Inge Mo, mener løsninga er en kombinasjon av sletting av gjeld, sterkere styring og ei ny finansieringsordning.

Større hensyn

– Det er en kombinasjon vi må ha på plass. Jeg mener man må se på finansieringa av sykehusene i Nord-Norge og at man må ta større hensyn til geografien og utfordringene i har i landsdelen, sier Mo.

– Jeg har ikke noe klart svar, men man må se på måter å få fjernet gjelda på. Om ettergivelse av all gjeld er rett eller om deler av gjelda kunne vært ettergivet, vet jeg ikke. Og så må man be helseforetakene om å få balanse i regnskapene i løpet av en bestemt tid, sier leder i Nordland Arbeiderparti, Gunnar Skjellvik.