– Vanskelig

Rådmannen i Lenvik mener det kan bli vanskelig å realisere ei skuterløype på Lenvikhalvøya. Mange grunneiere som må være enige, vanskelig terreng og støy mot hyttefelt og bebyggelse er noen av hindringene. Nå må politikerne avgjøre om man skal gå videre med planene. Midt-Troms motorferdselforening ønsker på sikt ei skuterløype som knyttes til Sørreisa og Målselv.