- Vil gjøre alt for å stanse Goliat

Natur og ungdom sier de skal få stanset planene om oljeutvinning på Goliatfeltet i Barentshavet. Fredag avviste departementet klagen deres.

 

Boreriggen Polar Pioneer
Foto: Eirik Palm / NRK

Nestleder Ingeborg Gjærum sier Natur og ungdom vil gjøre det som trengs for å stoppe utbyggingen.

- Vi skal få stanset Goliat.

 

Mektig irritert

Natur og Ungdom er mektig irritert over at Miljøverndepartementet har avvist en klage på at oljeselskapet Eni har fått letetillatelse på Goliatfeltet i Barentshavet.

Nestleder Ingeborg Gjærum mener Eni har vært altfor optimistisk i sine vurderinger av risikoen forbundet med leting:

Hvor langt miljøorganisasjonen vil gå for å få stanset planene om utvinning av olje på Goliatfeltet i Barentshavet, vil nestlederen ikke gå inn på.

- Det er vanskelig å si nå om vi kommer til å ta i bruk sivilulydighet, men vi kommer til å gjøre det som trengs for å stanse Goliat-utbygginga, sier Gjærum. 

Avviste klage

I går avviste Miljødepartementet Natur og Ungdom og Bellonas klage på at oljeselskapet Eni har fått letetillatelse på Goliatfeltet. Gjærum mener Enis utregninger for risikoen for uhell er altfor optimistiske.

- Det er oljeindustriens ord som hver eneste gang blir tatt for god fisk. Det er ikke noen tvil om at Eni har vært veldig optimistiske og naive når det gjelder sannsynligheten for at det skjer en ulykke. Nå står det ord mot ord og det er skuffende at miljøvernministeren ikke tar seg tid til å gå inn i uenighetene. I stedet haste-stempler de "avvisning" på vår klage for at oljeindustrien skal få det så enkelt som mulig, i stedet for å legge miljøinteressene til grunn, sier Natur og Ungdoms nestleder.