- Vi måtte klare oss selv

Ordfører i Måsøy kommune, Inga Lill Olsen, mener det er et tankekors at Innovasjon Norge og Finnmark fylkeskommune ikke engasjerte seg i kommunens forsøk på å skape arbeidsplasser i 2003.

Etter en kritisk periode, har kommunen de siste årene klart å skape nye arbeidsplasser.

- Det er ikke Innovasjon Norge som er æren for at det har blitt sånn. Når det gjelder næringsutvikling har vi styrt alt selv, sier ordføreren.

Kjøpte fiskebruk

I en rapport fra Innovasjon Norge fremheves Måsøy kommune som en av kommunene hvor "Erna-millionene" har bidratt til positive resultater. I rapporten står det at disse har erkjent sin situasjon, og bestemt seg for klare strategier for utvikling. For Måsøy kommunes del gikk denne strategien først og fremst ut på at kommunen i 2003 kjøpte et fiskebruk, men da var det ingen hjelp å få, forklarer Inga Lill Olsen.

- Vi bygde også ut dette fiskebruket, og det var den eneste industribyggingen i Finnmark i 2003. Derfor synes jeg det er et tankekors at verken Innovasjon Norge eller fylkeskommunen var med på det. Innovasjon Norge skal selvfølgelig hjelpe der det er problemer, men skal også være fødselshjelpere på ting som faktisk kan gå bra.

Søker om støtte

Selv om oppkjøpet av fiskebruket skjedde før "Erna-millionene" forlot statskassen for bruk i de elleve Finnmarkskommunene, har kommunen nå søkt om støtte for å videre føre dette arbeidet. Nå setter orføreren sin lit til Innovasjon Norges styre for at svaret på søknaden skal bli positivt.

- Knyttet til de 75 millionene har vi sendt inn en søknad til Innovasjon Norge. Vi vil som en forlengelse av arbeidet vi har gjort, bygge et klippfisktørkeri, og registerer at innstillingen fra deres administrasjon er negativ. Så jeg vet ikke om de vil fortsette i den stimen de har gjort tidligere. Men styret har mulighet til å endre på dette.

Olsen støtter også sin kollega i Vardø, Rolf Einar Mortensens syn på at krisepakken fra Solberg burde ha gått rett til kommuene.