- Vanskelig å gardere seg

- Det er statlige autorisasjonsmyndigheter som følger sine retningslinjer og godkjenner leger etter dem.

Det sier fungerende fylkeslege i Finnmark, Bjørn Øygard, på spørsmål om hvordan en lege som er regnet som uskikket til yrket i Sverige kan få jobb som vikarlege i Hammerfest.

LES: Skandalelege jobber i Hammerfest

Legen det er snakk om, har ifølge Sveriges Televisjon overforskrevet narkotiske legemidler, forfalsket sine egne legepapirer og regnes som uskikket til å være lege. Åtte ganger er han anmeldt for feilbehandling.

Bjørn Øygard

Fylkeslege Bjørn Øygard regner med at statlige myndigheter nå tar en gjennomgang av hvorfor legen er autorisert i Norge.

Foto: NRK

Hammerfest har også et ansvar

- Vi her i Finnmark må forholde oss til resultatet Statens autorisasjonskontor for helsepersonell kommer fram til, sier Øygard.

I tillegg har Hammerfest kommune et ansvar når de ansetter legen.

- Men man må tilsette på det man har av papirer. Hvis det foreligger dokumentfalsk er det vanskelig å gardere seg mot det, sier Øygard.

Blir automatisk godkjent i Norge

Forrige gang den svenske legen var i norske mediers søkelys, like etter Sveriges Televisjon viste en dokumentar om ham , bekreftet Per Haugum ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell at man automatisk får rett til å bli godkjent lege i Norge hvis man er godkjent i Sverige.

- Hvis man kommer til Norge og søker om autorisasjon, så har man på grunnlag av en nordisk overenskomst om et felles arbeidsmarked for blant annet helsepersonell krav på autorisasjon som lege i Norge dersom man er autorisert i Sverige, sa Haugum.

Vurderer om legen får fortsette

Fungerende fylkeslege Bjørn Øygard regner nå med at sentrale myndigheter vil gå grundig gjennom autorisasjonsgrunnlaget for den svenske legen.

Samtidig vil Hammerfest kommune avgjøre om legen får fortsette i vikariatet, som etter planen skal vare ut juli.