Normal

- Uryddig i RDA-styret

- Igjen får vi ei pinlig forestilling, mener vår kommentator.

I morgen fredag møtes styret i RDA-fondet.

De forvalter i år 140 millioner kroner på grunn av den høye arbeidsgiveravgifta i Tromsø.

På møtet får vi igjen ei pinlig forestilling der medlemmer av styret i mange saker er inhabile.

RDA er blitt ei honningkrukke. Her kan millionene være lett tilgjengelig. Mange - enten det er politikere eller næringslivsfolk - ønsker seg sugerør ned i pengebingen. Det er forståelig.

Men problemet oppstår når vi ser hvem som søker - og hvem som skal avgjøre søknadene.

Mange må på gangen

Til møtet har Næringsforeninga søkt om 11 millioner kroner til et oljekontor for Tromsø og omegn. Som søker står Grete Kristoffersen, direktør i næringsforeninga. Hun er opplagt inhabil som styremedlem i RDA, og må gå på gangen.

RDA-styret skal også behandle søknaden om penger til kommuneplanlegging for OL i Tromsø. Grethe Kristoffersen må gå på gangen også nå fordi hun er styremedlem i Tromsø 2018.

Også lederen i RDA-styret, ordfører Arild Hausberg, må på gangen på grunn av kommunens engasjement i OL-selskapet.

Tromsø 2018 har også søkt om penger til et prosjekt som skulle skape entusiasme for OL-saka. Hausberg og Kristoffersen må igjen ut av styrerommet.

NHO har søkt om 6 millioner for å sette i gang med et opplegg i Troms for å bedre kjennskapet til EU-systemene. NHO-direktør Arne Eidsmo må på gangen ettersom han er styremedlem i RDA.

Ikke første gang

Sånn har vi også opplevd mange saker i tidligere møter. Det som skjer er veldig uryddig og usunt, og kan skape tvil om rollene.

Dette kan ikke fortsette. Derfor burde det ha blitt valgt et nytt styre som kunne opptre som et samla kollegium. Nå er RDA-styret blitt et sammensurium av ulike interesser. Det er for dumt og svekker tilliten til styret.