NRK Meny

- Uheldig med fjellrev i reklame

Både Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning reagerer på at Nordnorsk reiseliv bruker et bilde av en fjellrev i turistreklame. – Fjellreven er utrydningstruet og bildet skaper en forventning om å møte fjellrev i norsk natur, sier seniorforsker Nina Eide. Nordnorsk reiseliv opplyser at de ikke var kjent med det nye forbudet, og fjerner bildet så raskt det lar seg gjøre.