NRK Meny
Normal

- Ufarlig, sier StatoilHydro

Men oljeselskapet beklaget likevel til Hammerfest kommune i dag.

Kommunestyret i Hammerfeset
Foto: Jenny Duesund

StatoilHydros direktør for Tromsøflaket, Geir Pettersen, møtte i dag i kommunestyret i Hammerfest for å forklare seg om sotet og rapporten fra SFT.

Pettersen beklaget for Hammerfest kommunestyre at de har gjort en for dårlig informasjonsjobb, men avviser at sotet fra fakkelen på Melkøya er farlig.

Må forklare seg

I en rapport Finnmark Dagblad fikk tilgang til i går, kom det frem at det finnes kreftfremkallende stoffer i røyken fra StatoilHydros anlegg på Melkøya i Hammerfest.

Statens forurensningstilsyn (SFT) reagerer kraftig på at de ikke har fått varsel om dette, og kaller nå StatoilHydro inn på teppet for å få en forklaring.

- Vi har kalt dem inn på et snarlig møte for å få klarhet i mulighetene til å redusere utslippene fra faklingen i fremtiden, sier direktør i SFTs næringslivsavdeling, Signe Nåmdal.

Benekter avdramatisering

Informasjonsleder for Snøhvitprosjektet, Sverre Kojedal, sier at StatoilHydro tar alt som har med sikkerhet og helse i forbindelse med Snøhvit på fullt alvor.

- Vi har fått et brev fra SFT som inneholder en del avvik, og det vil vi gjennomgå og vi vil komme med våre kommentarer. Vi stiller også svært gjerne på et møte med SFT, hvor vi vil redegjøre for hva vi har gjort og hva vi planlegger å gjøre fremover.

Kojedal sier at det ikke foregår noen skyggelegging eller avdramatisering om saken fra StatoilHydro sin side. Det kan være uenigheter mellom StatoilHydro og SFT i saken, sier Kojedal, men han mener det er viktig å se på realitetene i saken.

StatoilHydro har, i følge Kojedal, foretatt omfattende målinger av området rundt Hammerfest. Helt siden 2006 har det vært foretatt omfattende målinger av både luft, vann, hav og jord.

- Vi vet mye om hvordan disse stoffene opptrer i området rundt Hammerfest. Og når vi ser på analysene og prøvesvarene vi har fått for perioden vi har faklet, finner vi ikke forhøyede verdier av noen av stoffene som kan være kreftfremkallende eller helseskadelige.

Sier ikke stopp

SFT vil ikke be om å få stanset gassbrenningen, fordi det ikke er påvist faretruende mengder giftstoffer. En stans av faklingen nå vil også føre til at det må brennes mer gass på et senere tidspunkt.

- Prøvetaking av nedbør og drikkevann gir ikke grunn til bekymring. Og når vi ser dette i sammenheng med at faklingen foregår i en begrenset tid, og at StatoilHydro har satt i gang tiltak for å redusere omfanget av dette vil vi ikke stanse faklingen.

Les også: Dårlig erfaring med oljeindustrien

Les også: Kreftfremkallende røyk fra Snøhvit

Se også: Kreftfremkallende røyk i Finnmark

Hør også: Kreftfremkallende røyk

Les: Hele rapporten fra SFT