NRK Meny

- Sikring var gjort

Fiskeridirektoratet har ikke konkludert med hvordan det skal reagere på utslippet av førti tusen smolt ved settefiskanlegget på Senja, sier seniorrådgiver Baard Baik. I 2014 fikk bedriften pålegg om bedre sekundærsikring av karene. Ifølge driftsleder Geir Svendsen på Akvafarm var sikring gjort, men rømninga skjedde i forbindelse med arbeid som pågikk ved det landbaserte anlegget.