- Russland ingen trussel i nord

Forsvarssjef, Haakon Bruun Hansen, holder fast ved at russernes militære opptrapping i nordområdene ikke truer Norge. I ettermiddag legger han fram Forsvarets årsrapport for 2014. Trolig vil den nye sikkerhetssituasjonen stå sentralt i rapporten. - Foreløpig vurderer ikke jeg at trusselen mot Norge har økt. Men Russland har evnen og har vist vilje til å bruke den, og det skaper usikkerhet, sier forsvarssjefen til NTB.