- Plastsøppel skyldes fiskeri

- Fiskerinæringa har størsteparten av skylda for plastsøppel i havet i nordområdene, sier forsker Ingeborg Hallanger ved Norsk Polarinstitutt. Hun forteller at fisk blir påvirka av de minste plastpartiklene.